top of page

למה מכון ירושלים לחקר שווקים?

  • ישראלים משלמים בממוצע 58%  מהמשכורת השנתית שלהם למיסים.

  • 51% מהמשק הישראלי נשלט על ידי הממשלה.

  • ישראלים משלמים 30-50% יותר על מוצרים בסיסיים בהשוואה לאזרחים ממדינות הOECD, בשל היעדר תחרות בשוק.

  • לעסקים קטנים ובינוניים גישה מוגבלת לאשראי בגלל חוסר התחרות בשוק הכספי המקומי.

  • ההוצאה לתלמיד בישראל גבוהה ב-23% מבמדינות OECD. על אף זאת, הישגי התלמידים בנפילה. 

  • רבע מתקציב המדינה מופנה לרווחה, ואף על פי כן, העוני בישראל במגמת עליה.

  • שחיתות וחוסר יעילות בעבודת הממשלה מעכבים צמיחה כלכלית והתקדמות חברתית.    ההוצאה לתלמיד בישראל גבוהה ב-23% מבמדינות OECD. על אף זאת, הישגי התלמידים בנפילה.

אודות

מכון ירושלים לחקר שווקים (JIMS) הוא מכון עצמאי ללא מטרות רווח, שמטרתו לעודד קדמה חברתית בישראל באמצעות חופש כלכלי וחופש הפרט.

 

מכון JIMS נוסד ב2003 ע”י רוברט סאור וקורין פרנטי, והפך במהירות לאחת המכונים המובילים בתחום בישראל. JIMS מפרסם באופן קבוע מסמכי מדיניות כלכלית ומאמרי מערכת, מנהל סקר דעות ייחודי בשם "המחקר הישראלי לדעות דינמיות" (IPSOD) ומוביל מספר פרויקטים חינוכיים חדשניים.

About us
The Team
רפורמות כלכליות מוכוונות תחרות, ממשלה מוגבלת ונטל מס נמוך יותר יעלו את רמת החיים של כל הישראלים!
הפוטנציאל הכלכלי המלא של ישראל יכול להתממש רק באווירה של חופש, תחרות ויזמות פרטית.

חברי צוות ההנהלה

מועצה אקדמאית:

פיטר בואטקה - פרופסור לכלכלה, אוניברסיטת ג׳ורג׳ מייסון, ארה״ב

בארי צ'יזוויק - פרופוסר לכלכלה, אוניברסיטת אלינוי, שיקאגו, ארה״ב

כרמל צ'יזוויק - פרופוסר לכלכלה, אוניברסיטת אלינוי, שיקאגו, ארה״ב

סטיבן גרוסבי - פרופסור לדת, אונברסיטת קלמסון, ארה״ב

אריה הילמן - פרופסור לכלכלה, אונברסיטת בר-אילן, ישראל

סם פלצמן - פרופסור לכלכלה, בית הספר לעסקים באונברסיטת שיקגו, ארה״ב

ריצ'ארד פייפס - פרופסור להיסטוריה, אונברסיטת הרווארד, ארה״ב

מריו ריזו - פרופסור לכלכלה, אונברסיטת ניו יורק, ארה״ב

ראסל רוברטס - פרופסור לכלכלה, אונברסיטת סטנדפורד, מכון וובר, ארה״ב

דיוויד וולדמן - פרופסור לניהול, אונברסיטת מדינת אריזונה, ארה״ב

 

חברים נכבדים:

דוגלאס כרסוול - חבר פרלמנט , מפלגת העצמאות של בריטניה, בריטניה

דניאל חנן - חבר הפרלמנט האירופי, מפלגת קונסרבטיבי, בריטניה

יונתן מדווד - הון סיכון וקרן השקעות פרטיות, ישראל

דפנה נתניהו - עורכת ראשית של מגזין מראה, ישראל

עידו נתניהו - רופא רדיולוג, סופר ומחזאי, ישראל

Board Members
bottom of page