סיוע ופיתוח

הדיון בשאלת הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון העלה את הבעייתיות של הסיוע האמריקאי לישראל לסדר היום הציבורי. גם מי שחושבים שהקפאת הבנייה היא אינטרס ישראלי, וגם מי שחושבים שההקפאה מנוגדת לאינטרס הישראלי, מבינים שהחלטות כאלה אינן צריכות להתקבל על בסיס שווי התמורה הכספית שתינתן לישראל על ידי ארצות הברית. אולם נראה כי רבים עדיין אינם מבינים את מחירו האמיתי של הסיוע האמריקאי. נייר זה יבחן את ההשלכות של הסיוע האמריקאי על מצבה הכלכלי והאסטרטגי של ישראל. חלקו הראשון של הנייר יתמקד בנושאים כלכליים, ואילו חלקו השני יציג טיעונים החורגים מהתחום הכלכלי.

ירדן גזית

ינואר2011

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

מכון ירושלים לחקר שווקים

פרימו לוי 7, ירושלים, ישראל.

אימייל: jims.israel@gmail.com

כל הזכויות שמורות 2016 © מכון ירושלים לחקר שווקים