top of page

כלכלה חופשית

ישראל מדורגת במקום ה-53 בעולם במונחים של חופש כלכלי. כך עולה מדו"ח מדד החופש הכלכלי העולמי. השוואה בינלאומית ורב שנתית מלמדת שרמת החופש הכלכלי היחסי בישראל נמצאת במגמת ירידה. לעליות המחירים יש קשר ישיר להיעדר חופש כלכלי ותחרותיות אחת הקריאות שנשמעו מצד המוחים היא אימוץ מודל מדינת הרווחה הסקנדינבית. אולם השוואת המשקים הסקנדינביים למשק הישראלי מראה שיש לישראל כברת דרך לעשות בתחום הליברליזציה הכלכלית כדי להידמות להם.

ג'יימס גוורטני,
רוברט לוסון,
יהושע הול

דצמבר 2016

המדד הבינלאומי לזכויות הקניין, המתפרסם על ידי מכון ירושלים לחקר שווקים ואיחוד זכויות הקניין, מדרג 129 מדינות (המייצרות 96% מהתמ"ג העולמי) על פי ההגנות שהן מעניקות לזכויות קניין פיסיות ואינטלקטואליות. המדד גם בודק את השפעת הזכויות על מצבן הכלכלי. המדד הבינלאומי לזכויות הקניין מתמקד בשלושה תחומים עיקריים: הסביבה החוקית והפוליטית; זכויות הרכוש הפיסיות; וזכויות היוצרים והרכוש האינטלקטואלי. כל מדינה מקבלת ציון בין 1-10 בכל תחום, ובנוסף, ציון כללי. הציון הכללי של ישראל הוא 6.3 , שמציב אותה כמספר 39 מתוך 129 המדינות המדורגות במדד.

אנני צ'אנדימה דדיגאמה

דצמבר 2016

בימים אלו אנו עדים לסדרת משברים המזעזעים את המדינות הערביות השכנות לישראל. משברים אלו צפויים לערער את הסדר האיזורי ואת סדרי העולם. קשה להפריז בחשיבות היכולת לחזות את אירועי המשבר ועוצמתם ולזהות את הגורמים המדוייקים להם.

בועז ארד

פברואר 2011

מערכת החינוך הישראלית היא כשל שוק", הכריזה כותרת ב"דה מרקר" ב-1 ביוני 2011. בהמשך החודש למדו קוראי "כלכליסט" כי העובדה ששוערי כדורגל מרוויחים פחות מחלוצים נובעת מכשל שוק. ב"גלובס" דווח לקראת סוף החודש כי "יש כשל שוק; על המחלבות להוריד מחירים". דומה שבכל שבוע מדווח על כשל שוק חדש. הביטוי "כשל שוק" מופיע יותר ויותר מעל דפי העיתונות הכלכלית, אך דומה שבמקרים רבים השימוש בו מהווה כשל לוגי או אי הבנת המושג נייר זה יגדיר את משמעות המושג כשל שוק ויסקור את השימוש בו בשיח התקשורתי. 

ירדן גזית

יולי 2011

מחקר זה, אשר פורסם ע"י רשת שטוקהולם, חוקר את כלכלותיהן של כמה מדינות אשר אינן משתייכות לאיחוד האירופי. בהתמקדות על כלכלותיהן החופשיות ורפורמות מוכוונות השוק שלהן, מכון ירושלים מתייחס לאתגרים ולסיכויים של כלכלת ישראל בשביל הדווח.

קורין סאור,
רוברט סאור

אפריל 2006

bottom of page