top of page

התערבות ממשלתית

מערכת החינוך הישראלית היא כשל שוק", הכריזה כותרת ב"דה מרקר" ב-1 ביוני 2011. בהמשך החודש למדו קוראי "כלכליסט" כי העובדה ששוערי כדורגל מרוויחים פחות מחלוצים נובעת מכשל שוק. ב"גלובס" דווח לקראת סוף החודש כי "יש כשל שוק; על המחלבות להוריד מחירים". דומה שבכל שבוע מדווח על כשל שוק חדש. הביטוי "כשל שוק" מופיע יותר ויותר מעל דפי העיתונות הכלכלית, אך דומה שבמקרים רבים השימוש בו מהווה כשל לוגי או אי הבנת המושג נייר זה יגדיר את משמעות המושג כשל שוק ויסקור את השימוש בו בשיח התקשורתי. 

ירדן גזית

יולי 2011

המדען הראשי במשרד התמ"ת נתן מענקים לעשרות חברות בשליטת קבוצות עופר ודנקנר בחמש השנים האחרונות. עוד מגלה המכון, כי 23 מתוך 50 החברות המרכיבות את מדד בלוטק 50 בבורסה בתל אביב זכו גם הן למענקים. מדובר בחברות הטכנולוגיה הגדולות במשק.המכון מציין לדוגמה את העובדה שלפחות 13 חברות בשליטת קבוצת אי די בי של נוחי דנקנר ו 24- חברות בשליטת קבוצת עופר זכו למענקים מהמדען הראשי בשנים 2006-2010 (ראו תרשימים). בין חברות אלו ניתן למנות 9 מתוך 15 הקבוצות אשר בשליטת חברת כלל ביוטכנולוגיה, ולמעלה מ 20- חברות אשר בשליטת חברת עופר הייטק.

ירדן גזית

דצמבר 2011

מחקר זה אשר פורסם ע"י רשת סטוקהולם, חוקר את הכלכלות של כמה מדינות אשר לא נכללות בתחום האיחוד האירופי. בהתמקדות בככלכלה החופשית של אותן המדינות והרפורמות מכוונות השוק שלהן, מכון ירושלים מנסה למצוא את אתגרי וסיכויי השוק הישראלי.

סימון מור

אפריל 2006

בשנת 2009 הוקצה סכום של 1,048 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב להמשך קידום המחקר והפיתוח התעשייתי. מעבר לכך, במסגרת תכנית "בלימה ותנופה" לשנים 2009-2010 תוגדל התמיכה במדען הראשי בכ 900- מיליון ש"ח. גם התמיכה בחוק לעידוד השקעות הון נאמדת בסך כ 900- מיליון ש"ח בשנים אלו. אם יוחלט לבטל את המענקים הללו – אין כבר צורך בהטלת מע"מ נוסף בשנה הקרובה. בנוסף, יש לציין כי גם בשנת התקציב 2008 הוחלט לתת תוספת תקציבית של 315 מיליון ₪ ללשכת המדען הראשי.

זאב גולן

יולי 2009

בנייר עמדה זה מתגלה בין מקורות הריכוזיות במשק הישראלי גורם אחד מפתיע ומשפיע מאוד לריכוזיות: הממשלה עצמה, אשר לכאורה נלחמת בריכוזיות, היא אחראית במידה רבה לבעיה. נייר זה יבחן מספר דרכים בהן תורמת מדיניות הממשלה לריכוזיות במשק, וימליץ על דרכים לשינוי המצב. בנייר נראה, כי באמצעות החוק לעידוד השקעות הון, המדען הראשי במשרד התמ"ת, הסיוע ליצואנים ומנגנונים נוספים, מעבירה הממשלה מיליארדי ש"ח מדי שנה לקבוצות העסקיות החזקות במשק.

ירדן גזית

יולי 2010

בישראל, הממשלה מסבסדת תרבות ואמנות בסכומים נכבדים והתקציבים מועברים בערוצים שונים, חלקם נסתרים מעין הציבור. חלק נכבד מן המיסים אותם משלם האזרח אשר יועדו למראית עין לתמיכה בתרבות ואמנות אינם מגיעים ליעדם או שאינם מניבים את הפירות המקווים. מטרת נייר זה היא לבחון את ההשקעות הציבוריות בתרבות ואמנות ואת הרציונל המוסרי המצדיק אותן ולהציע דרכים לקידום חופש ושיגשוג היצירה והתרבות בישראל.

בועז ארד

פברואר 2011

מאמר זה בוחן את מדיניות הממשלה בכל הנוגע לתמריצים שהיא יוצרת. קובעי המדיניות צריכים לשקול מחדש האם כלי המדיניות שברשותם ישיגו את מטרתם או לחילופין יביאו ליותר נזק.

זאב גולן

יוני 2010

בעבר שימש לנו הדולר כמקלט בפני אינפלציה, אולם היום בנקים מרכזיים בכל העולם משתדלים לצמצם את חשיפתם לדולר, ורק ישראל פועלת להגדיל את חשיפתה אליו", אומר בועז ארד, מנתח מדיניות במכון ירושלים לחקר שווקים, אשר כתב את נייר העמדה. על-פי המכון, מצבו של הדולר מדרדר בכל העולם: בחצי שנה האחרונה הדולר איבד כ-15% מערכו מול הפרנק השוויצרי, כ-10% מול הין היפני, כ-30% מול הדולר האוסטרלי, כ- 14% מול האירו וכ-15% מול השקל. כך, שלהגדיל את כמות הדולרים שברשות ישראל אינה השקעה בטוחה כעת.

בועז ארד

אוקטובר 2009

מטרת נייר זה להתמקד בבחינת ההשקעות הציבוריות בתזמורות, באופרה ובמוסדות מוסיקליים בישראל, לבחון את השפעת השקעות אלו ולהציע דרכים לקידום חופש ושיגשוג היצירה המוסיקלית בישראל. הנתונים אשר נבחנו על ידינו בעמודים הבאים טרם פורסמו על ידי הגופים המוסמכים בתחום מימון גופי המוסיקה בישראל.

בועז ארד

מאי 2011

חברי ועדת טרכטנברג הטיבו לתאר את הבעיות הגורמות לישראלי הממוצע להיות ממורמר על זה שהוא מתקשה "לגמור את החודש" ועל זה שהוא נאלץ לשלם מסים רבים מדי לממשלה, המנהלת משק ריכוזי ומונופוליסטי אולם חברי הוועדה הלכו לאיבוד במאות עמודי הדו"ח שלהם, המלאים בכשלים לוגיים וכלכליים, בניסיון לתכנן משק ריכוזי עוד יותר", כך על פי דו"ח של מכון ירושלים לחקר שווקים. צוותי המכון אשר בחנו את דו"ח טרכטנברג הסיקו שבכל תחום שדנה הוועדה, היו יכולים להציע פתרונות פשוטים וזולים בהרבה מאלה שהוצעו.

מכון ירושלים לחקר שווקים

נובמבר 2011

bottom of page