top of page

בריאות

על פי סקירה בינלאומית של מכון ירושלים לחקר שווקים לקראת פרסום מסקנות וועדת גרמן, מנגנונים דמויי שר"פ קיימים באוסטרליה, בריטניה, אירלנד וצרפת, ותיירות מרפא וביטוחי בריאות פרטיים נפוצים גם הם במדינות מפותחות.

אורי כץ

מרץ 2014

מאמר זה טוען כי תרופות כיום יקרות לא עקב חוסר התחרות בקרב חברות תרופות מבוססות מחקר, אלא עקב חוסר בתחרות בתהליך אישור התרופות. החוסר במתחרים באגף זה הביא לתהליך פיתוח תרופות יקר עד מאד.

קורין סאור,
רוברט סאור

ינואר 2005

bottom of page