top of page

שקד דמבו

סטודנט למדעי המחשב בבית הספר הבינלאומי של המרכז הבינתחומי הרצליה. שקד, לאחר שבנה ועיצב את האתר, אחראי על תפקודו השותף כמו גם על מיצוב המכון ברשתות החברתיות, מערכת הדיוור של האתר והופעתו ברשת.

bottom of page