שקד דמבו

סטודנט למדעי המחשב בבית הספר הבינלאומי של המרכז הבינתחומי הרצליה. שקד, לאחר שבנה ועיצב את האתר, אחראי על תפקודו השותף כמו גם על מיצוב המכון ברשתות החברתיות, מערכת הדיוור של האתר והופעתו ברשת.