שאול קירשנבאום

עמית מחקר במכון ירושלים לחקר שווקים, שאול סיים לימודי תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.