JIMS
JIMS
JIMS
JIMS
Eilat_Coastline_At_Night
JIMS
JIMS

יחד אנו יכולים לחלץ את הפוטנציאל הטמון במדינת ישראל ולחזק את מקומה של ישראל כאור לשאר אומות העולם

ע"י תמיכה במכון ירושלים לחקר שווקים, אינך רק תומך במשימתנו, אתה מצטרף אל המכון. 
מכון ירושלים נתמך על ידי תרומות מאנשים פרטיים אירגונים ואף חברות.
במשימותיו של מכון ירושלים לא עומדת הכרה ותמיכה מצד ממשלה כזו או אחרת ואין אנו מקדמים אינטרסים פוליטיים של אף אחת מהמפלגות.
לתרומות אנא צרו קשר עם קורין פרנטי בכתובת: corinnesauer@jimsisrael.org