ירדן גזית

עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לחקר שווקים.  ירדן סיים לימודי תואר ראשון בכלכלה וצרפתית מקולג' פורט לואיז. במהלך לימודיו נחשף ירדן לגישה האוסטרית בכלכלה ולמסורת הליברלית הקלאסית. בעבר, ירדן היה מתמחה במכון קאטו (Cato) בוושינגטון דיסי.